Geschiedenis van Helden

De geschiedenis

De geschiedenis van Helden wordt vooral via de Heemkundevereniging Helden vastgelegd. Doel is de studie en geschiedenis van historische en culturele aspecten van de voormalige gemeente Helden (Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust en Panningen) en omgeving te bevorderen en te bewaren en de leden en andere belangstellenden informatie over deze aspecten te verschaffen. Zij tracht dit o.a. te bereiken via werkgroepen waarin vrijwilligers op een bepaald gebied onderzoek doen en/of werkzaamheden verrichten en door het uitgeven van het historisch tijdschrift ``De Moennik``.

Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum bevindt zich in het museum op de 1e verdieping aan het einde van de gang. Iedere maandagavond (19:00 uur – 21:30 uur) en iedere woensdagmiddag (14:00 uur – 17:00 uur) vinden er bijeenkomsten plaats van de werkgroep documentatie, waarbij natuurlijk ook andere leden welkom zijn. De belangrijkste werkzaamheden zijn het digitaal rubriceren van de boeken, documenten en foto’s. Sinds januari 2017 worden ook alle edities van het weekblad Midden-Limburg (Heldens Blèdje) gedigitaliseerd. In het documentatiecentrum kunnen de periodieke tijdschriften “Oos Bukske” en de opvolger “De Moennik” nog steeds worden gekocht of worden ingezien. Er zijn ook verschillende tijdschriften zoals de “Maasgouw” aanwezig.

Wanneer U het documentatiecentrum binnenkomt, ziet u aan de rechterkant het bezoekersgedeelte: werktafels met aansluitingen voor een laptop en een computer met een database van de aanwezige boeken. Voor genealogieactiviteiten kunt u ook een afspraak maken op een ander tijdstip. Dit kunt U doen door een e-mail te sturen naar info@moennik.nl. Het overige gedeelte, de stellingen en de kasten, is alleen toegankelijk voor de aanwezige toezichthouder. Het is dus niet de bedoeling dat u zelfstandig in de rekken gaat zoeken Het linker gedeelte van het documentatiecentrum is de werkruimte voor de vrijwilligers van de Heemkundevereniging Helden.

De Moennik, historisch tijdschrift voor Helden

De Heemkundevereniging wil met haar tijdschrift op een toegankelijke manier een breed scala aan historische onderwerpen uit de voormalige gemeente Helden (met de kerkdorpen Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust en Panningen) onder de aandacht brengen van de leden en andere lezers.

You don't have permission to register