Home  /  nieuws   /  Nieuwsbericht Schutterij St Lambertus

Nieuwsbericht Schutterij St Lambertus

Op maandag 18 maart tijdens onze voorjaarsvergadering is door onze voorzitter Henk Maessen de eerste obligatie overhandigd aan onze beschermheer dhr. Frank van Kemenade. Onze beschermheer is zeer betrokken bij onze vereniging en daarom vonden wij het gepast hem de eerste obligatie te overhandigen.

Onlangs is het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus Helden begonnen met het energie- zuinig en duurzaam maken van hun eigen Gildehuis gelegen aan de Hazenakkerweg in Helden. Dit gebeurt door het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van de muren en het dak en de verlichting te voorzien van LED lampen. Ten tijde van de bouw van het Gildehuis, begin jaren zeventig, waren er geen mogelijkheden m.b.t. isoleren en energiezuinig bouwen. Om dit mede te kunnen financieren worden er door het Gilde obligaties uitgegeven. Deze obligaties zijn te koop voor € 50,- p/st.

Vanaf november 2020 wordt elk jaar tijdens de jaarvergadering van het Gilde, door middel van loting, 10% van de uitgegeven obligaties ter betaling beschikbaar gesteld, en worden de uitgelote nummers via een lokaal weekblad, website van het Gilde of een ander digitaal media gepubliceerd.

Bent u geïnteresseerd in een of meerder obligaties dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Schuttersgilde, dhr. Henk Maessen, telefoonnr: 06-52200976 of via e-mail info@schuttersgilde-helden.nl

Wij hopen, mede met uw hulp, dit te kunnen realiseren.

You don't have permission to register