Home  /  IVN Helden e.o.

IVN Helden e.o.

9

IVN Helden e.o. is een vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid.

Natuur & Duurzaamheid 

IVN maakt de verbinding tussen natuur en duurzaamheid. IVN ambieert een maatschappelijk zichtbare rol in het stimuleren van bewustzijn over een duurzame balans op Aarde, en over de mogelijkheden om daar als individu aan bij te dragen.

Kind & Natuur

IVN wil de kloof tussen kind en natuur dichten. We streven naar een (be)leefwereld waarin natuur een vanzelfsprekend onderdeel wordt van elk kinderleven; dat kinderen dagelijks in contact komen met de natuur in hun vrije tijd, in de kinderopvang en in het basis- en voorgezet onderwijs.

Natuur & Gezondheid

IVN streeft naar een ‘groene revolutie’ waarin mensen de natuur gaan gebruiken om gezond te blijven en waarin zorginstellingen de natuur benutten voor het herstelproces van hun cliënten. IVN wil de spil zijn binnen het thema natuur en gezondheid in Nederland.

Natuur in de buurt

IVN wil bijdragen aan een wereld waarin mensen natuurlijke tuinen hebben en samen de wijk, schoolpleinen en zorginstellingen vergroenen. Van een wereld waar groen geen sluitpost is maar een belangrijke prioriteit in de ruimtelijke ordening. Op die manier komen mensen dagelijks met natuur in aanraking en aanleg van meer groen in de bebouwde kernen kan een belangrijke bijdrage leveren aan vergroting van de biodiversiteit.

Natuur & Recreatie

Onze droom is dat de Nationale Parken een markant onderdeel van Nederland worden, en dat ons land behalve om kaas, tulpen en Amsterdam ook bekend komt te staan om haar fantastische natuurgebieden. Daarnaast wil IVN dé natuuropleider in de recreatiesector te worden. Ons doel is dat recreanten in de toekomst actief op zoek gaan naar Gastheren, omdat die erom bekend staan dat ze je de weg wijzen naar de mooiste natuurervaringen

Educatie

Ons streven is om zoveel mogelijk mensen de natuur te laten ontdekken. Leren door te doen, door zelf te beleven. We raken steeds meer mensen met onze educatie. Jong en oud, analoog en digitaal, laagdrempelig en verdiepend.

Communicatie 

IVN wil met haar missie en programma’s veel betekenen voor mens en natuur. Daarom streven we ernaar dat veel meer mensen weten wie IVN is, wat IVN voor hen kan betekenen, hoe zij mee kunnen doen en ons kunnen steunen. De stijgende naamsbekendheid, groeiende achterban van vrienden en leden dragen eraan bij dat IVN steeds succesvoller haar missie kan vervullen.

Vrijwilligersbeleid

IVN streeft naar een vrijwilligersbeleid waarin bestaande en nieuwe vrijwilligers zich welkom en ondersteund voelen, waarin beroepskrachten zijn gericht op en getraind in het werken met vrijwilligers, en waarin vrijwilligers samen met beroepskrachten beter toegerust zijn om de missie van IVN te realiseren. Door de instroom van nieuwe vrijwilligers en het behoud van bestaande is IVN een vitale en toekomstbestendige organisatie.

 

Wat doet IVN Helden?

Natuur onderhoud Kwistbeek

Onderhoud en behouden dierenverblijven zoals nestkasten, dassenburchten, vleermuizen-verblijven

Opstart-hulp projecten van anderen: voorbeeld is overzetten padden aan de Neerseweg

Samenwerken met anderen: voorbeeld is modderdag, dassenwerkgroep Peel en Maas, Groenplatform

Campagnes  samen met anderen: voorbeeld is samen voor de Patrijs, museum, diervriendelijke tuin

Vertegenwoordiging in overleggen

Kennisoverdracht (zoveel mogelijk door doen en beleven)

Jeugdwerk

Inventarisatie (flora en fauna)

 

Hoe bereikt IVN Helden haar doel?

Wandelingen

Excursies

Doe activiteiten

Cursussen

Werkgroep bijeenkomsten

Presentaties / lezingen

Voorlichting

Overleggen bijwonen

Sorry, the comment form is closed at this time.

06 15962241 (na 17.00 uur en in het weekend)

social profiles

Contact the property

You don't have permission to register