Home  /  Schuttersgilde Helden

Schuttersgilde Helden

0

Het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus is waarschijnlijk al ontstaan in de 16e eeuw. Wanneer onze schutterij is opgericht is niet concreet te achterhalen. Er bestaan slechts schaarse gegevens uit de 16e eeuw die ons daarover kunnen inlichten.

Pater Verwoerd heeft destijds in een artikel over de Heldense schutterij het jaar 1563 als het oprichtingsjaar aangenomen. Hierbij ging hij uit van getuigenverklaringen van bejaarde Heldense inwoners in een proces dat in 1632 tegen de Heldense schutterij gevoerd werd.

Deze processtukken uit 1632 waren tot dan toe de oudste schriftelijke stukken die het bestaan van een schutterij in Helden aantoonden.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Contact the property

You don't have permission to register