Home  /  Stichting Dörper Overleg

Stichting Dörper Overleg

9
Het Dörper Overleg heeft als doel de leefbaarheid in Helden te versterken. Zodat Helden een dorp is en blijft waar het er voor iedereen prettig wonen en recreëren is.

Een dorpsoverleg is een stichting met als doel de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren en initiatieven in deze richting te ondersteunen. Dorpsoverleggen verstrekken informatie, bieden hulp bij het opstellen van een projectplan of het wegwijs maken bij de gemeente, maatschappelijke organisaties (landelijk of lokaal) en welzijnsinstellingen. Zo proberen ze de leefbaarheid in het dorp optimaal te houden. Dorpsoverleggen worden erkend door de gemeente, een gesprekspartner met invloed.

 

Dörper Overleg
Het Dörper Overleg wil een goede gesprekspartner zijn voor inwoners, verenigingen en bedrijven in Helden. Ze brengt de centrale behoeften en vraagstukken die in Helden leven naar boven. Samen met de inwoners en overige betrokkenen probeert ze hier een goede lijn in te vinden richting oplossingen. Als er aanleiding toe is wordt een open dorpsavond georganiseerd, waarin inwoners worden opgeroepen hun stem te laten horen rondom een centraal thema. Vaak is de gemeente hier ook bij betrokken.

Plan en beleid
De hoofdlijnen en richting voor de ontwikkeling van de leefbaarheid in Helden zijn, met steun van de inwoners uit het dorp opgesteld en vastgelegd in een dorpsontwikkelingsvisie en een centrumplan.

Door leden van het Dörper Overleg is het Inspiratieboek beeldkwaliteit Helden gemaakt, hierin zijn de kwaliteitsuitgangspunten voor de openbare ruimten in Helden vastgelegd. Dit boek illustreert de sfeer en uitstraling die in Helden gewenst is.

Werkgroepen
Vanuit de dorpsontwikkelingsvisie zijn een aantal werkgroepen ontstaan, die het mogelijk maken de organisatie goed te houden. De vele vrijwilligers in deze werkgroepen werken aan het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in Helden. Dit doen ze vanuit de genoemde plannen, waardoor het doel van iedere werkgroep duidelijk is.

Denk en doe mee
Iedereen is vrij om zich aan te sluiten bij een werkgroep en zo mee te denken, te praten en waar nodig ook de handen uit de mouwen te steken voor de zaken die wij in Helden belangrijk vinden.

De werkgroepen kunnen altijd hulp gebruiken, niet omdat er onvoldoende mensen zijn, maar omdat alle ideeën en expertises welkom zijn. Ook een gezond tegengeluid is welkom, alleen zo bereiken wij uiteindelijk het gewenste doel.

Deelnemen of meer informatie, neem gerust contact op via secretaris@dorperoverleg.nl

Samen zijn we Helden!

Zorg en Welzijn

Verenigingen en Onderwijs (Blauw Blood)

Wonen, werken en recreëren

Toeristisch Helden

Centrumplan Helden

Beeldkwaliteit

Sorry, the comment form is closed at this time.

Contact the property

You don't have permission to register